HalatFineArt Go to Page 2>>
"Miss Love of Wroclaw: Pants or skirts, that is the question" (ceramic figure by Anna Malicka-Zamorska, permanent exhibition at The Historical Museum, branch of The City Museum of Wrocław, Poland). Fine Art Photography by Zbigniew Halat, MD, PhG i.e. HalatFineArt
"Miss Love of Wroclaw: Pants or skirts, that is the question" (ceramic figure by Anna Malicka-Zamorska, permanent exhibition at The Historical Museum, branch of The City Museum of Wrocław, Poland). Fine Art Photography by Zbigniew Halat, MD, PhG i.e. HalatFineArt

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT
Page 1,  Go to Page  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 910, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2829, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 3637, 3839, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46


Zbigniew Halat, MD, PhG aka HalatFineArt Achievements

EXHIBITIONS

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #603 in a challenge 'Dead Sea Life (Israel & Jordan)' (which generated 9.1 million votes), and  has been selected for digital exhibition at the  Dead Sea in collaboration with the Dead Sea Museum, on September 16, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 603. miejsce w konkursie fotograficznym ''Życie Morza Martwego (Izrael i Jordania)' (który wygenerował 9,1 miliona głosów) i zostało wybrane na cyfrową wystawę nd Morzem Martwym we współpracy z Muzeum Morza Martwego, 16 września 2020 r. 
I've got sunshine on a cloudy day across The Dead Sea as seen from Qumran, West Bank. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
I've got sunshine on a cloudy day across The Dead Sea as seen from Qumran, West Bank. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #65.6 in a challenge 'Nature Photographer of the Year' (which generated 65.6 million votes), and has been selected for digital exhibition at THE SPACE, An Art Gallery in Vancouver, Canada, on August 7 - 9, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 2229. miejsce w konkursie fotograficznym ''Fotograf roku w temacie przyrody' (który wygenerował 65,6 miliona głosów) i  zostało wybrane na cyfrową wystawę w Galerii Sztuki THE SPACE, Vancouver, Kanada, w dniach 7 - 9 sierpnia 2020 r.
Bloody sky seen from Sparta, Greece. On their march from Sparta to Thermopylae, did king Leonidas and his warriors see such bloody sunrises prefiguring the mortal danger from the East? Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Bloody sky seen from Sparta, Greece. On their march from Sparta to Thermopylae, did king Leonidas and his warriors see such bloody sunrises prefiguring the mortal danger from the East? Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #2229 in a challenge 'Best of Black & White' (which generated 80 million votes), and out of 103 thousand photos from 42 countries has been selected for digital exhibition at the Laurent Gallery, 1 Vale street, St Kilda, Victoria 3182, Melbourne, Australia, on July 10 - 12, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 2229. miejsce w konkursie fotograficznym ''Najlepsze z czarno-białych' (który wygenerował 80 milionów głosów) i spośród 103 tysięcy zdjęć z 42 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Laurent Gallery, 1 Vale street, St Kilda, Victoria 3182, Melbourne, Australia, w dniach 10 - 12 lipca 2020 r.
The Sun keeps shining on Earth. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The Sun keeps shining on Earth. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1127 in a challenge 'Dramatic Lighting' (which generated 64 million votes), and out of 125 thousand photos from 36 countries has been selected for digital exhibition at the Laurent Gallery, 1 Vale street, St Kilda, Victoria 3182, Melbourne, Australia, on July 10 - 12, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1127. miejsce w konkursie fotograficznym 'Dramatyczne oświetlenie' (który wygenerował 64 miliony głosów) i spośród 125 tysięcy zdjęć z 36 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Laurent Gallery, 1 Vale street, St Kilda, Victoria 3182, Melbourne, Australia, w dniach 10 - 12 lipca 2020 r.
Silhouettes of photography loving couple on the Odra River, mother of Western Poland, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Silhouettes of photography loving couple on the Odra River, mother of Western Poland, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #704 in a challenge 'People and Places' (which generated 15.5 million votes), and out of 44.7 thousand photos from 42 countries has been selected for digital exhibition at the Studio Galerie B&B in Paris, France, on September 17 - 19, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 704. miejsce w konkursie fotograficznym 'Ludzie i miejsca' (który wygenerował 15,5 miliona głosów) i spośród 44,7 tysiąca zdjęć z 42 krajówzostało wybrane na cyfrową wystawę w Studio Galerie B&B w Paryżu, Francja, w dniach  17 - 19 września 2020 r.
Karola & Ola, 20-year-olds from Wroclaw, Poland, performing a summer evening concert. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Karola & Ola, 20-year-olds from Wroclaw, Poland, performing a summer evening concert. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1414 in a challenge 'Our Amazing Planet' (which generated 62 million votes), and has been selected for digital exhibition at the LACP in Los Angeles, USA, on June 26 - 28, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1414. miejsce w konkursie fotograficznym 'Nasza niesamowita planeta' (który wygenerował 62 miliony głosów) i zostało wybrane na cyfrową wystawę w LACP w Los Angeles, USA, w dniach  26 - 28 czerwca 2020 r.
Colours of the Simos beach, Elafonisos Island, Greece. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Colours of the Simos beach, Elafonisos Island, Greece. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #2501 in a challenge 'Minimalism' (which generated 74.6 million votes), and has been selected for digital exhibition at the LACP in Los Angeles, USA, on June 26 - 28, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 2501. miejsce w konkursie fotograficznym 'Minimalizm' (który wygenerował 74,6 miliona głosów) i zostało wybrane na cyfrową wystawę w LACP w Los Angeles, USA, w dniach  26 - 28 czerwca 2020 r.
Evaluating love nicely framed in city setting, optimistic affective forecasting graph. Fine Art Photography by Zbigniew Halat i.e. HalatFineArtEvaluating love nicely framed in city setting, optimistic affective forecasting graph. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #752 in a challenge 'Powerful Lighting' (which generated 80.7 million votes), and out of 24 thousand photos from 82 countries has been selected for digital exhibition at the BBA Gallery, Köpenicker Str. 96, 10179 Berlin, Germany, on 5 - 7 June, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 752. miejsce w konkursie fotograficznym 'Mocne oświetlenie' (który wygenerował 80,7 miliona głosów) i spośród 24 tysięcy zdjęć z 82 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w BBA Gallery, Köpenicker Str. 96, 10179 Berlin, Niemcy, w dniach  5 - 7 czerwca, 2020 r.
UFO i.e. unidentified flying object allegedly striking the Earth's surface, January 2020, Klodzko Valley, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat i.e. HalatFineArtUFO i.e. unidentified flying object allegedly striking the Earth's surface, January 2020, Klodzko Valley, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #2551 in a challenge 'The Art Of B&W' (which generated 92 million votes), and out of 30 thousand photos from 84 countries has been selected for digital exhibition at the BBA Gallery, Berlin, Germany, on 5 - 7 June, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 2551. miejsce w konkursie fotograficznym 'Szuka Biało-Czarnej Fotografii' (który wygenerował 92 miliony głosów) i spośród 30 tysięcy zdjęć z 84 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w BBA Gallery, Berlin, Niemcy w dniach 5 - 7 czerwca, 2020 r.
V sign which means Virginity until Marriage = Victory over sin, in the background The Garrison Church of St. Elizabeth in Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat i.e. HalatFineArtV sign which means Virginity until Marriage = Victory over sin, in the background The Garrison Church of St. Elizabeth in Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #2192 in a challenge 'Solo - Single Subject' (which generated 117 million votes), and out of 58 thousand photos from 39 countries has been selected for digital exhibition at The Photography Show, Hall 5, National Exhibition Centre (NEC), North Ave, Marston Green, Birmingham B40 1NT, United Kingdom, opening night on Saturday 14th March (17:00-19:00) to celebrate and enjoy the photography of those talented individuals selected to exhibit their work, open hours on all 4 days: 10:00 - 17:00, on 14 - 17 March, 2020. The Uk's biggest photography & video show. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 2192. miejsce w konkursie fotograficznym 'Solo - pojedynczy motyw' (który wygenerował 117 milionów głosów) i spośród 58 tysięcy zdjęć z 39 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w ramach The Photography Show, Hall 5, National Exhibition Centre (NEC), North Ave, Marston Green, Birmingham B40 1NT, Wielka Brytania, wernisaż w sobotę 14 marca (17:00-19:00) aby świętować i cieszyć się tymi utalentowanymi osobami, których prace wybrano na wystawę, godziny otwarcia codziennie: 10:00 - 17:00 w dniach 14 - 17 marca, 2020 r. Największa wystawa fotografii i wideo w Wielkiej Brytanii.

COVID-19 PANDEMIC AFFECTING THE SHOW

 Messages from The Photography Show & The Video Show Team:

March 9, 2020
"We are incredibly disappointed that we've had to take this action so close to the event opening. However, it became clear that the recent acceleration in Covid19 cases in the UK has led to heightened concerns for all participants and the show would be negatively impacted from all perspectives should we have proceeded. We understand how important the show is both from an industry and community point of view so we are pleased that we are able to postpone to September when we are hopeful that the threat of Covid19 will have significantly rescinded. Please bear with us while we make all the necessary arrangements to facilitate this move and contact all participants".
March 11, 2020
"We are pleased to announce that The Photography Show and The Video Show 2020 will now take place 19-22 September 2020. We want to thank everyone for their support and patience during this unprecedented time - our aim is to ensure the UK photography and filmmaking communities do not lose this event for a year. All existing tickets will be transferred to the new dates".

Amenity, politeness, and grace distinguish Olga and most of Polish girls and women. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Uprzejmość, miłe zachowanie i wdzięk wyróżniają Olgę i większość polskich dziewcząt i kobiet. Fotografia artystyczna Zbigniewa Hałata.Amenity, politeness, and grace distinguish Olga and most of Polish girls and women. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Uprzejmość, miłe zachowanie i wdzięk wyróżniają Olgę oraz większość polskich dziewcząt i kobiet. Fotografia artystyczna Zbigniewa Hałata.

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1575 in a challenge 'Your favourite shot' (which generated 113 million votes), and out of 182 thousand photos from 46 countries has been selected for digital exhibition at the Blank Wall Gallery, Fokionos Negri 55, 11361 Athens, Greece, on 26 -28 June, 2020.  Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1575. miejsce w konkursie fotograficznym 'Twoje ulubione zdjęcie' (który wygenerował 113 milionów głosów) i spośród 182 tysięcy zdjęć z 46 krajów  zostało wybrane na cyfrową wystawę w Blank Wall Gallery, Fokionos Negri 55, 11361 Ateny, Grecja w dniach 26 - 28 czerwca, 2020 r.
Polish Silesia, the beauty we love. Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.  slask-silesia-slezsko-schlesien.com. Panna Love z Wrocławia, Miss Love of Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew HalatPanna Love z Wrocławia, Miss Love of Wroclaw, Poland. Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben. slask-silesia-slezsko-schlesien.com Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt has been selected for digital exhibition 'Amazing Men'. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt  zostało wybrane na cyfrową wystawę "Niesamowici mężczyźni".
Mr Ali Ghoorchian from Iran, president Persian Horseback Archery Association as Horse Martial Arts, took part in Horseback Archery Polish Cup Finals & Eurasian Cup, Wroclaw, Poland, September 2015. Fine art photography by Zbigniew Halat
Mr Ali Ghoorchian from Iran, president Persian Horseback Archery Association as Horse Martial Arts, took part in Horseback Archery Polish Cup Finals & Eurasian Cup, Wroclaw, Poland, September 2015. Fine art photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #961 in a challenge 'Storytelling' (which generated 63 million votes), and out of 47 thousand photos from 72 countries has been selected for digital exhibition at the Valid World Hall, Buenaventura Muñoz 6, 08018, Barcelona, Spain, on April 24 - 26, 2020.  Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 961. miejsce w konkursie fotograficznym 'Snucie opowieści' (który wygenerował 63 miliony głosów) i spośród 47 tysięcy zdjęć z 72 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Valid World Hall, Buenaventura Muñoz 6, 08018, Barcelona, Hiszpania w dniach 24 - 26 kwietnia 2020 r.
Virginal Wroclaw, Poland, World Virignity until Marriage Capital, the story about the art of virginal charm - an irrepressible and irresistible grace of virginity until marriage. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Virginal Wroclaw, Poland, World Virignity until Marriage Capital, the story about the art of virginal charm - an irrepressible and irresistible grace of virginity until marriage. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1114 in a challenge 'Street Photography' (which generated 87 million votes), and out of 55 thousand photos from 79 countries has been selected for digital exhibition at the Valid World Hall, Buenaventura Muñoz 6, 08018 Barcelona, Spain, on April 24 - 26, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1114. miejsce w konkursie fotograficznym 'Fotografia uliczna' (który wygenerował 87 milionów głosów) i spośród 55 tysięcy zdjęć z 79 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Valid World Hall, Buenaventura Muñoz 6, 08018 Barcelona, Hiszpania w dniach 24 - 26 kwietnia 2020 r.
Plaka Stairs under the Akropolis, Mnisikleous Street, Athens, Greece. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Plaka Stairs under the Akropolis, Mnisikleous Street, Athens, Greece. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1405 in a challenge 'My Exhibition Shot' (which generated 89 million votes), and out of 47 thousand photos from 29 countries has been selected for digital exhibition at the Laurent Gallery, 1 Vale street, St Kilda, Victoria 3182, Melbourne, Australia on 9 April at 19:00 – 11 April at 17:00 UTC+10, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1405. miejsce w konkursie fotograficznym 'Moje zdjęcie na wystawę' (który wygenerował 89 milionów głosów) i spośród 47 tysięcy zdjęć z 29 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Laurent Gallery, 1 Vale street, St Kilda, Victoria 3182, Melbourne, Australia w dniach 9 kwietnia 19:00 – 11 kwietnia 17:00 UTC+10, 2020 r.
V stands for Virginity until Marriage; International Sign Language bridging young peoples. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
V stands for Virginity until Marriage; International Sign Language bridging young peoples. Fine Art Photography by Zbigniew Halat.

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1389 in a challenge 'Borders' (which generated 41 million votes), and out of 47 thousand photos from 36 countries has been selected for digital exhibition at the Laurent Gallery, 1 Vale street, St Kilda, Victoria 3182, Melbourne, Australia on 9 April at 19:00 – 11 April at 17:00 UTC+10, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającegopod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1389. miejsce w konkursie fotograficznym 'Granice' (który wygenerował 41 milionów głosów) i spośród 47 tysięcy zdjęć z 36 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Laurent Gallery, 1 Vale street, St Kilda, Victoria 3182, Melbourne, Australia w dniach 9 kwietnia 19:00 – 11 kwietnia 17:00 UTC+10, 2020 r.
Let me tell you what's behind the gate, my friend. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Let me tell you what's behind the gate, my friend. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #966 in a challenge 'Touristic Destinations' by Digital Photographer Magazine (which generated 43.6 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 966. miejsce w konkursie fotograficznym 'Destynacje turystyczne' miesięcznika Digital Photographer Magazin (który wygenerował 43,6 miliona głosów)
Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Ślęża - Maryjna Góra Pokoju Sleza - The Marian Mountain of Peace Sleza - La Montagna Mariana della Pace - Sleza - Mariánská Hora Míru Sleza - Die Marian Berg des Friedens  - Слеза - Марийная Гора Мира. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1077 in a challenge 'The Beauty of the Earth' (which generated 70 million votes), and out of 40 thousand photos from 42 countries has been selected for digital exhibition at the Blank Wall Gallery, Fokionos Negri 55, 11361 Athens, Greece, on 28 February at 19:00-22:00 (opening night) – 1 March at 17:00 UTC+02, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1077. miejsce w konkursie fotograficznym 'Piękno Ziemi' (który wygenerował 70 milionów głosów) i spośród 40 tysięcy zdjęć z 42 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Blank Wall Gallery, Fokionos Negri 55, 11361 Ateny, Grecja, w dniach 28 lutego 19:00-22:00 (opening night) – 1 marca 17:00 UTC+02, 2020 r.
Walking between the waves of Two Bays, Elafonisos, Greece. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Walking between the waves of Two Bays, Elafonisos, Greece. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1145 in a challenge 'The Art of B&W' (which generated 67 million votes), and out of 34 thousand photos from 64 countries has been selected for digital exhibition at the MIA Photo Fair, Piazza Lina Bo Bardi - Porta Nuova Varesine (Zona Piazza Repubblica) 20124 Milan, Italy on 19 March at 11:00 – 22 March at 20:00, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt zajęło 1145. miejsce w konkursie fotograficznym 'Sztuka czarno-białej fotografii' (który wygenerował 67 milionów głosów) i spośród 34 tysięcy zdjęć z 64 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w MIA Photo Fair, Piazza Lina Bo Bardi - Porta Nuova Varesine (Zona Piazza Repubblica) 20124 Mediolan, Włochy, w dniach 19 marca 11:00 – 22 marca 20:00, 2020  r.. Info dated February 26 at 9:26 AM: Due to a coronavirus outbreak in Northern Italy, MIA Photo Fair is being postponed. New dates will be confirmed in due course.
Bust of a Moor, Moors''' Rondel, Eastern Pleasure Garden of the Sanssouci Palace, Potsdam, Prussia. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Bust of a Moor, Moors''' Rondel, Eastern Pleasure Garden of the Sanssouci Palace, Potsdam, Prussia. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1513 in a challenge 'Photographer Of The Year' (which generated 85 million votes), and out of 37 thousand photos from 94 countries has been selected for digital exhibition at the Espaço Espelho d'Água, Avª Brasília, s/n - ed. Espelho d'Água (entre o Museu de Arte Popular e o Monumento dos Descobrimentos), 1400-038 Lisbon, Portugal on 21st February 19:00 - 22:00 (opening night), 22nd February 12:00 - 17:00, 23rd February 12:00 - 17:00, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1513. miejsce w konkursie fotograficznym 'Fotograf roku' (który wygenerował 85 milionów głosów) i spośród 37 tysięcy zdjęć z 94 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Espaço Espelho d'Água, Avª Brasília, s/n - ed. Espelho d'Água (entre o Museu de Arte Popular e o Monumento dos Descobrimentos), 1400-038 Lizbona, Portugalia w dniach 21 lutego 19:00 - 22:00 (opening night), 22 lutego 12:00 - 17:00, 23 lutego 12:00 - 17:00, 2020 r.
Christ's Triumphal Resurrection flanked by Martyrs of the German Death Camp Auschwitz: St Maximilian Maria Kolbe, O.F.M. Conv., and St Teresa Benedicta of the Cross, O. C. D., St Maximilian Kolbe Roman Catholic church, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Christ's Triumphal Resurrection flanked by Martyrs of the German Death Camp Auschwitz: St Maximilian Maria Kolbe, O.F.M. Conv., and St Teresa Benedicta of the Cross, O. C. D., St Maximilian Kolbe Roman Catholic church, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1372 in a challenge 'Creative composition' (which generated 64 million votes), and out of 30 thousand photos from 92 countries has been selected for digital exhibition at the Espaço Espelho d'Água, Avª Brasília, s/n - ed. Espelho d'Água (entre o Museu de Arte Popular e o Monumento dos Descobrimentos), 1400-038 Lisbon, Portugal on 21st February 19:00 - 22:00 (opening night), 22nd February 12:00 - 17:00, 23rd February 12:00 - 17:00, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1372. miejsce w konkursie fotograficznym 'Kreatywna kompozycja' (który wygenerował 64 milionów głosów) i spośród 30 tysięcy zdjęć z 92 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Espaço Espelho d'Água, Avª Brasília, s/n - ed. Espelho d'Água (entre o Museu de Arte Popular e o Monumento dos Descobrimentos), 1400-038 Lizbona, Portugalia w dniach 21 lutego 19:00 - 22:00 (opening night), 22 lutego 12:00 - 17:00, 23 lutego 12:00 - 17:00, 2020  r.
Vanitas Group aka Allegory of Transience by Michel Erhart, 1470-1480, Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Vanitas Group aka Allegory of Transience by Michel Erhart, 1470-1480, Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #814 in a challenge 'My Exhibition Shot' (which generated 84 million votes), and out of 35 thousand photos from 94 countries has been selected for digital exhibition at the Valid World Hall, Buenaventura Muñoz 6, 08018 Barcelona, Spain on 14th February 19:00 - 22:00 (opening night), 15th February 12:00 - 17:00, 16th February 12:00 - 17:00, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 814. miejsce w konkursie fotograficznym 'Moje zdjęcie na wystawę' (który wygenerował 84 milionów głosów) i spośród 35 tysięcy zdjęć z 94 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Valid World Hall, Buenaventura Muñoz 6, 08018 Barcelona, Hiszpania w dniach 14 lutego 19:00 - 22:00 (opening night), 15 lutego 12:00 - 17:00, 16 lutego 12:00 - 17:00, 2020 r.
Marcelina, age 17, Polish teen beauty queen of the world. Poland and her national treasures. 20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime to marry Mr Right. Stay virgin until the wedding night. Fine art photography by Zbigniew Halat
Marcelina, age 17, Polish teen beauty queen of the world. Poland and her national treasures. 20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime to marry Mr Right. Stay virgin until the wedding night. Fine art photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #814 in a challenge 'Minimalism' (which generated 63 million votes), and out of 22 thousand photos from 93 countries has been selected for digital exhibition at the Valid World Hall, Buenaventura Muñoz 6, 08018 Barcelona, Spain on 14th February 19:00 - 22:00 (opening night), 15th February 12:00 - 17:00, 16th February 12:00 - 17:00, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 814. miejsce w konkursie fotograficznym 'Minimalizm' (który wygenerował 63 milionów głosów) i spośród 22 tysięcy zdjęć z 93 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Valid World Hall, Buenaventura Muñoz 6, 08018 Barcelona, Hiszpania, w dniach 14 lutego 19:00 - 22:00 (opening night), 15 lutego 12:00 - 17:00, 16 lutego 12:00 - 17:00, 2020 r.
Sunset waters at Izmir, Turkey. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sunset waters at Izmir, Turkey. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #727 in a challenge 'Storytelling' (which generated 63 million votes), and out of 31 thousand photos from 91 countries has been selected for digital exhibition at the Hinterland Gallery, Krongasse 20, 1050 Vienna, Austria on 23rd January 18:00-21:00 (opening night), 24th January 11:00-17:00, 25th January 11:00-17:00, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 727. miejsce w konkursie fotograficznym 'Snucie opowieści' (który wygenerował 63 milionów głosów) i spośród 31 tysięcy zdjęć z 91 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Hinterland Gallery, Krongasse 20, 1050 Wiedeń, Austria, w dniach 23 stycznia 18:00-21:00 (opening night), 24 stycznia 11:00-17:00, 25 stycznia 11:00-17:00, 2020 r.
The most essential overview of troops in Wroclaw's Main Market Square, on the 70th anniversary of regaining by Poland her western and northern territories. IN THE YEAR 1945 POLAND REGAINED HER WESTERN AND NORTHERN TERRITORIES. 1945 - 2015. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The most essential overview of troops in Wroclaw's Main Market Square, on the 70th anniversary of regaining by Poland her western and northern territories. IN THE YEAR 1945 POLAND REGAINED HER WESTERN AND NORTHERN TERRITORIES. 1945 - 2015. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #790 in a challenge 'Powerful Composition' (which generated 80 million votes), and out of 40 thousand photos from 95 countries has been selected for digital exhibition at the Laurent Gallery, Melbourne, Australia on January 17 - 19, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 790. miejsce w konkursie fotograficznym 'Mocarna kompozycja' (który wygenerował 80 milionów głosów) i spośród 40 tysięcy zdjęć z 95 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Laurent Gallery, Melbourne, Australia w dniach 17 - 19 stycznia 2020 r.
Silesian Insurgents' Monument (Polish: Pomnik Powstańców Śląskich) to those who took part in the three Silesian Uprisings (of 1919, 1920, 1921) against German occupants, Katowice, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Silesian Insurgents' Monument (Polish: Pomnik Powstańców Śląskich) to those who took part in the three Silesian Uprisings (of 1919, 1920, 1921) against German occupants, Katowice, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1151 in a challenge 'Solo - Single Subject' (which generated 110 million votes), and out of 47 thousand photos from 96 countries has been selected for digital exhibition at the Laurent Gallery, Melbourne, Australia on January 17 - 19, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1151. miejsce w konkursie fotograficznym 'Solo - pojedynczy motyw' (który wygenerował 110 milionów głosów) i spośród 47 tysięcy zdjęć z 96 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Laurent Gallery, Melbourne, Australia, w dniach 17 - 19 stycznia 2020 r.
The Fall. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The Fall. Fine Art Photography by Zbigniew Halat.

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1604 in a challenge 'My Favorite Shot' (which generated 127 million votes), and out of 58 thousand photos from 95 countries has been selected for digital exhibition at the Ravnikar Gallery Space, Ljubljana, Slovenia on January 9 - 11, 2020. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1604. miejsce w konkursie fotograficznym 'Moje ulubione zdjęcie' (który wygenerował 127 milionów głosów) i spośród 58 tysięcy zdjęć z 95 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Ravnikar Gallery Space, Ljubljana, Słowenia, w dniach 9 - 11 stycznia 2020 r.
Finding assertiveness, assurance, and self-esteem of independent womanhood. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Finding assertiveness, assurance, and self-esteem of independent womanhood. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1244 in a challenge 'At the Beach' (which generated 74 million votes), and  has been selected for digital exhibition at the Blank Wall Gallery, Athens, Greece, in December, 2019 Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1244. miejsce w konkursie fotograficznym 'Na plaży' (który wygenerował 74 milionów głosów) i zostało wybrane na cyfrową wystawę w Blank Wall Gallery, Ateny, Grecja, w grudniu 2019 r.
Lovely beach on the Baltic Sea, Kolobrzeg, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Lovely beach on the Baltic Sea, Kolobrzeg, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1007 in a challenge 'Mostly Black' (which generated 99 million votes), and out of 106 thousand photos from 91 countries has been selected for digital exhibition at the Blank Wall Gallery, Athens, Greece, on December 13 -15, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1007. miejsce w konkursie fotograficznym 'Przeważnie czarne' (który wygenerował 99 milionów głosów) i spośród 106 tysięcy zdjęć z 91 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Blank Wall Gallery, Ateny, Grecja, w dniach  13 - 15 grudnia 2019 r.
A feeding butterfly en face, on black background. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
A feeding butterfly en face, on black background. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1166 in a challenge 'Our Amazing Planet'  (which generated 106 million votes), and out of 193 thousand photos from 93 countries has been selected for digital exhibition at the Israeli photography convention, Tel-Aviv, Israel, on November 26, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1166. miejsce w konkursie fotograficznym 'Nasza niesamowita planeta' (który wygenerował 106 milionów głosów) i spośród 193 tysięcy zdjęć z 93 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę na Israeli photography convention, Tel-Aviv, Izrael, 26 listopada 2019 r.
Desertscape beside the West Bank highway. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Desertscape beside the West Bank highway. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #746 in a challenge 'Artistic photography' (which generated 76 million votes), and out of 110 thousand photos from 92 countries has been selected for digital exhibition at the Thessaloniki Art Fair, Thessaloniki, Greece, on November 21 - 24, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 746. miejsce w konkursie fotograficznym 'Fotografia artystyczna' (który wygenerował 76 milionów głosów) i spośród 110 tysięcy zdjęć z 92 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Thessaloniki Art Fair, Saloniki, Grecja, w dniach  21 - 24 listopada 2019 r.
Jesus Christ, the King of the Universe, the tallest statue of Jesus in the world (33 mts,108 ft), Swiebodzin, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. http://salvation-inspiration.com/
Jesus Christ, the King of the Universe, the tallest statue of Jesus in the world (33 mts,108 ft), Swiebodzin, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Catholic Culture: Inspiration for Salvation

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #686 in a challenge 'Memorable portraits' (which generated 80.5 million votes), and out of 110 thousand photos from 93 countries has been selected for digital exhibition at the QLICK Gallery, Amsterdam, The Netherlands, on November 8 - 10, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 686 miejsce w konkursie fotograficznym 'Niezapomniane portrety' (który wygenerował 80,5 miliona głosów) i spośród 110 tysięcy zdjęć z 93 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w QLICK Gallery, Amsterdam, The Netherlands, w dniach  8 - 10 listopada 2019 r.
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 7 . Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Sweet Lee Bom 달콤한 이봄, Sweet Spring, 22, a newly discovered amateur model from Korea and her registered in Poland most adorable facial expression No. 7. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1125 in a challenge 'People in the City' (which generated 38 million votes), and out of 67 thousand photos from 91 countries has been selected for digital exhibition at the Valid World Hall, Barcelona, Spain, on November 1 - 3, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1125 miejsce w konkursie fotograficznym 'Ludzie w dużym mieście' (który wygenerował 38 milionów głosów) i spośród 67 tysięcy zdjęć z 91 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Valid World Hall, Barcelona, Hiszpania, w dniach  1 - 3 listopada 2019 r.
Miss Love of Wroclaw and the azure gilded door at Wroclaw University with IHS and LI monograms ( IHS - Iesus Hominum Salvator, Jesus saviour of mankind. LI - Leopoldus Imperator). Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miss Love of Wroclaw and the azure gilded door at Wroclaw University with IHS and LI monograms ( IHS - Iesus Hominum Salvator, Jesus saviour of mankind. LI - Leopoldus Imperator). Fine Art Photography by Zbigniew Halat Prevernal Rhapsody of Wroclaw, Poland

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1015 in a challenge 'Dramatic Lighting' (which generated 66.6 million votes), and out of 143 thousand photos from 92 countries has been selected for digital exhibition at the Valid World Hall, Barcelona, Spain, on November 1 - 3, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1015 miejsce w konkursie fotograficznym 'Dramatyczne oświetlenie' (który wygenerował 66,6 miliona głosów) i spośród 143 tysięcy zdjęć z 92 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Valid World Hall, Barcelona, Hiszpania, w dniach  1 - 3 listopada 2019 r.
I am the embodiment of young female mysterious beauty. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
I am the embodiment of young female mysterious beauty. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

***

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #2356 in a challenge 'Mostly White' (which generated 40 million votes), and out of 52 thousand photos from 88 countries has been selected for digital exhibition at the BBA Gallery, Berlin, Germany, on October 24 - 26, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 2356 miejsce w konkursie fotograficznym 'Przeważnie białe' (który wygenerował 40 milionów głosów) i spośród 52 tysięcy zdjęć z 88 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w BBA Gallery, Berlin, Niemcy, w dniach  24 - 26 października 2019 r.
Eye to eye, beak to the lens, on light blue background. Fine Art Photography by Zbigniew HalatEye to eye, beak to the lens, on light blue background. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #970 in a challenge 'Amazing Architecture "100 YEARS of Bauhaus"' (which generated 45.5 million votes), and out of 131 thousand photos from 91 countries has been selected for digital exhibition at Art Market, Budapest, Hungary, on October 2 - 6, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 970 miejsce w konkursie fotograficznym 'Niesamowita architektura "100 LAT Bauhaus"' (który wygenerował 45,5 miliona głosów) i spośród 131 tysięcy zdjęć z 91 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Art Market, Budapeszt, Węgry, w dniach  2 - 6 października 2019 r.
People's Hall aka Centennial Hall by Max Berg, 1913, a modernist frontrunner of the Bauhaus, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
People's Hall aka Centennial Hall by Max Berg, 1913, a modernist frontrunner of the Bauhaus, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #960 in a challenge 'Solo - Single Subject' (which generated 62 million votes), and out of 213 thousand photos from 101 countries has been selected for digital exhibition at the Ravnikar Gallery Space, Ljubljana, Slovenia on September 27 -29, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 960. miejsce w konkursie fotograficznym 'Solo - pojedynczy motyw' (który wygenerował 62 milionów głosów) i spośród 213 tysięcy zdjęć ze 101 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Ravnikar Gallery Space, Ljubljana, Słowenia, w dniach 27 - 29 września 2019 r.
Fontana di Nettuno by Giambologna, The Fountain of Neptune, the god of universal worldly fertility, particularly relevant to agriculture and human procreation, represents strength, vigor, vitality, Piazza del Nettuno, Bologna, Italy. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Fontana di Nettuno by Giambologna, The Fountain of Neptune, the god of universal worldly fertility, particularly relevant to agriculture and human procreation, represents strength, vigor, vitality, Piazza del Nettuno, Bologna, Italy. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1489 in a challenge 'Less is More' (which generated 36 million votes), and out of 63 thousand photos from 91 countries has been selected for digital exhibition at the Laurent Gallery, Melbourne, Australia, on September 20 -22, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1489. miejsce w konkursie fotograficznym 'Mniej znaczy więcej' (który wygenerował 36 milionów głosów) i spośród 63 tysięcy zdjęć z 91 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Laurent Gallery, Melbourne, Australia, w dniach 20 - 22 września 2019 r.
Kinda lost in the kinda Great Sandy Desert. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Kinda lost in the kinda Great Sandy Desert. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1202 in a challenge 'My Favorite Shot' (which generated 79 million votes), and out of 228 thousand photos from 94 countries has been selected for digital exhibition at the BBA Gallery, Berlin, Germany, on September 6 - 8, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1202. miejsce w konkursie fotograficznym 'Moje ulubione zdjęcie' (który wygenerował 79 milionów głosów) i spośród 228 tysięcy zdjęć z 94 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w BBA Gallery, Berlin, Niemcy, w dniach  6 - 8 września 2019 r.
Honeybees approaching pink rose. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Honeybees approaching pink rose. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #640 in a challenge 'Borders' (which generated 25.7 million votes), and out of 62 thousand photos from 98 countries has been selected for digital exhibition at the Hinterland Gallery, Vienna, Austria, on August 29 - 31, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 640. miejsce w konkursie fotograficznym 'Granice' (który wygenerował 25,7 miliona głosów) i spośród 62 tysięcy zdjęć z 98 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Hinterland Gallery,Wiedeń, Austria, w dniach 29 - 31 sierpnia 2019 r.
Polish Silesian Sleza Mountain, Mt Olympus of the Middle Europe
Polish Silesian Sleza Mountain: Mt Sleza - Mt Olympus of the Middle Europe. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #697 in a challenge 'Street Photography' (which generated 56 million votes), and out of118 thousand photos from 98 countries has been selected for digital exhibition at Photosynthesis, Sofia, Bulgaria, on August 1 - 3, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 697. miejsce w konkursie fotograficznym 'Fotografia uliczna' (który wygenerował 56 milionów głosów) i spośród 118 tysięcy zdjęć z 98 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę Photosynthesis, Sofia, Bulgaria, w dniach 1 - 3 sierpnia 2019 r.
Hot summer street shower, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Hot summer street shower, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #1265 in a challenge 'Beautiful Imperfections' (which generated 37 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 1265. miejsce w konkursie fotograficznym 'Piękne niedoskonałości' (który wygenerował 37 milionów głosów).
Nature-made tree chapel. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Nature-made tree chapel. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx


The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #232 in a challenge 'Your Exhibition Shot' (which generated 62 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 232. miejsce w konkursie fotograficznym 'Twoje zdjęcie na wystawę' (który wygenerował 62 miliony głosów).
Dog's Misio body language " reaction to satisfaction of affection connection ". CANIS AMICUS HOMINI , HOMO AMICUS CANI. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Dog's Misio body language " reaction to satisfaction of affection connection ". CANIS AMICUS HOMINI , HOMO AMICUS CANI. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #455 in a challenge 'Your Exhibition Shot' (which generated 50.7 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 455. miejsce w konkursie fotograficznym 'Twoje zdjęcie na wystawę' (który wygenerował 50,7 miliona głosów).
Olimpia Szafranska, age 19, proud to be Catholic, displaying the V sign which means Virginity until Marriage = Victory over sin. 2000 years of Christian tradition rooted in The Word of God (Verbum Domini) in this aspect is fully consistent with pagan beliefs regarding the value of chastity. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Olimpia Szafranska, age 19, proud to be Catholic, displaying the V sign which means Virginity until Marriage = Victory over sin. 2000 years of Christian tradition rooted in The Word of God (Verbum Domini) in this aspect is fully consistent with pagan beliefs regarding the value of chastity.

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #368 in a challenge 'Architecture' (which generated 42.5 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 368. miejsce w konkursie fotograficznym 'Architektura' (który wygenerował 42,5 miliona głosów).
Milan Cathedral and Statue of King Victor Emmanuel II, Piazza del Duomo, Milano, Italy. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Milan Cathedral and Statue of King Victor Emmanuel II, Piazza del Duomo, Milano, Italy. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #672 in a challenge 'Your Favorite Shot!' (which generated 21.6 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 672. miejsce w konkursie fotograficznym 'Twoje ulubione zdjęcie!' (który wygenerował 21,6 miliona głosów).
Mireille Mathieu, Akropolis adieu: It was September in Athens / Goodbye Acropolis I ve got to go / I would have liked to stay / A foreign wind is blowing across the sea. Fine Art Photography by Zbigniew HalatMireille Mathieu, Akropolis adieu: It was September in Athens / Goodbye Acropolis I ve got to go / I would have liked to stay / A foreign wind is blowing across the sea. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #879 in a challenge 'Mostly Black' (which generated 44 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 879. miejsce w konkursie fotograficznym 'Przeważnie czarne' (który wygenerował 44 miliony głosów).
Beautiful Artemis of Ephesus, Όμορφη Άρτεμη της Εφέσου, Efes Güzel Artemis, 2nd century AD, Archeological Museum, Selcuk, Turkey. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Beautiful Artemis of Ephesus, Όμορφη Άρτεμη της Εφέσου, Efes Güzel Artemis, 2nd century AD, Archeological Museum, Selcuk, Turkey. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #355 in a challenge 'Monochrome' (which generated 48.7 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 355. miejsce w konkursie fotograficznym 'Monochrom' (który wygenerował 48,7 miliona głosów).
The crater of Mt Vesuvius seen from Capri at sunset. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The crater of Mt Vesuvius seen from Capri at sunset. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #849 in a challenge 'Centered' (which generated 39.9 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 849. miejsce w konkursie fotograficznym 'Wyśrodkowane' (który wygenerował 39,9 miliona głosów).
Inside Michelangelo's main dome of St. Peter's Basilica, La Santa Sede, The Holy See, Vatican. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Inside Michelangelo's main dome of St. Peter's Basilica, La Santa Sede, The Holy See, Vatican. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #105 in a challenge 'Powerful Composition' (which generated 69.6 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 105. miejsce w konkursie fotograficznym 'Mocarna kompozycja' (który wygenerował 69,6 miliona głosów).
Protruding nipples like other lady bits are the regalia of the female body that fascinate boys, men, girls, women, and first of all the girl and young woman herself. Ladies Beach (Turkish: Kadınlar Denizi, English: Women''s Sea), Kuşadası, Kusadasi, North Aegeant Coast, Turkey. 25 minutes drive from the Temple of Artemis in Ephesus, Selçuk. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Protruding nipples like other lady bits are the regalia of the female body that fascinate boys, men, girls, women, and first of all the girl and young woman herself. Ladies Beach (Turkish: Kadınlar Denizi, English: Women''s Sea), Kuşadası, Kusadasi, North Aegeant Coast, Turkey. 25 minutes drive from the Temple of Artemis in Ephesus, Selçuk. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #2037 in a challenge 'Minimalism' (which generated 55.4 million votes), and out of 121 thousand photos from 91 countries has been selected for digital exhibition at the MIA Photo Fair, Milan, Italy, on March 21 -25, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 2037. miejsce w konkursie fotograficznym 'Minimalizm' (który wygenerował 55,4 miliona głosów) i spośród 121 tysięcy zdjęć z 91 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w MIA Photo Fair, Mediolan, Włochy, w dniach 21 - 25 marca 2019 r.
'Only what can be seen there [in the painting] is there. What you see is what you see.' 1964. In homage to the American minimalist artist Frank Stella. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
'Only what can be seen there [in the painting] is there. What you see is what you see.' 1964. In homage to the American minimalist artist Frank Stella. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #59 in a challenge 'Art of Photography' (which generated 92 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 59. miejsce w konkursie fotograficznym 'Sztuka fotografii' (który wygenerował 92 miliony głosów).
The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #156 in a challenge 'Your Exhibition Shots' (which generated 95.8 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 156. miejsce w konkursie fotograficznym 'Twoje zdjęcie na wystawę' (który wygenerował 95,8 miliona głosów).
The mystery of vivid sculpture horse riding at Partynice Racecourse, Wroclaw Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The mystery of vivid sculpture horse riding at Partynice Racecourse, Wroclaw Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #37 in a challenge 'My Favorite Shots' (which generated 89 million votes). Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 37. miejsce w konkursie fotograficznym 'Moje ulubione zdjęcia' (który wygenerował 89 milionów głosów).
As a Pole, you must love horses. Partynice Racecourse, Wroclaw Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
As a Pole, you must love horses. Partynice Racecourse, Wroclaw Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

xxx

The joy of love the misery of hatred
Nature, Wildlife, Landscape, Human Ecology of Europe's Most Famous Virgin Forest: Bialowieza Forest in Podlachia Region of Poland
Outstanding pieces of architecture and interior design
SALVATION & INSPIRATION Catholic Culture: Inspiration for Salvation (First Edition)
SALVATION & INSPIRATION Catholic Culture: Inspiration for Salvation God Adonai Allah Alaha
(Second Edition)
Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future
WROCLAW, POLAND, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE
The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II Motto: Time for Enlightenment in Europe


Go to Page 2>>

Leonardo da Vinci, Piazza della Scala, Milano, Milan, Al rinnovatore delle arti e delle scienze. To the renovator of arts and sciences. Fine art photography by Zbigniew Halat

Monumento a Leonardo da Vinci, Piazza della Scala, Milano, Milan. Al rinnovatore delle arti e delle scienze. To the renovator of arts and sciences. Fine art photography by Zbigniew Halat

 "La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede." "Painting is poetry which is seen and not heard, and poetry is a painting which is heard but not seen" Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura (XVI secolo) Parte prima, 16. Differenza che ha la pittura con la poesia

Fine art photography as silent poetry encourages us to document truly the integrity of the human person well composed into his or her environment. This is much more human-friendly than oppressive and invasive nudity, obscenity, and black and white imaging. Zbigniew Halat

The contextual fine art photography by Zbigniew Halat offers a narrative which is easily understood in each place on earth among all dwellers of the global village who are privileged to have an acces to the Internet.