Ruch Obywatelskiego Nieposłuszeństwa - RON

#wSztafeciePokoleń, 1 sierpnia 2021 w 77. rocznicę Powstania Warszawskiego
„ ... w szczęściu wszystkiego
są wszystkich cele...”
Adam Mickiewicz
Deklaracja Ruchu Obywatelskiego Nieposłuszeństwa http://ron.org.pl zgłoszenia imienne: biuro@ron.org.pl Retweett i/lub Like + (w sztafecie pokoleń) oznacza pozyskanie poparcia dla Deklaracji RON kogoś z innego pokolenia. Ratujmy nasze dzieci i młodzież.
Miranda Pilaszewicz, Warsaw activist, flashing the V sign at the Monument to the Warsaw Uprising. Warsaw Rebellion in the relay of generations. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Pilaszewicz, Warsaw activist, flashing the V sign at the Monument to the Warsaw Uprising. Warsaw Rebellion in the relay of generations. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
My, Polacy, obywatele Rzeczypospolitej, stojąc wobec zorganizowanego systemu przemocy ze strony uzurpatorów władzy absolutnej zawłaszczających struktury państwa polskiego, deptania naszych elementarnych praw człowieka i obywatela, zagarniania własności osobistej, pozbawiania możliwości edukacji i nieograniczonego dostępu do dóbr kultury, niszczenia samej istoty zdrowej przedsiębiorczości, opartej na nieskrępowanym, powszechnym i równym w prawach uczestnictwie w tworzeniu dóbr materialnych, intelektualnych i duchowych, rozsiewania nienawiści i podziałów wśród nas, ludzi wolnych, dumnych z tradycji i dziedzictwa naszej Ojczyzny,
Miranda Pilaszewicz, Warsaw high schooler, flashing the V sign at the Monument to the Warsaw Uprising 1944. Warsaw Rebellion in the relay of generations. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Pilaszewicz, Warsaw high schooler, flashing the V sign at the Monument to the Warsaw Uprising 1944. Warsaw Rebellion in the relay of generations. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
wzywamy do obywatelskiego nieposłuszeństwa
wobec ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i decyzji wprowadzanych w odniesieniu do tak zwanej walki z Covid-19, będących zaprzeczeniem dotychczasowego ładu społecznego oraz przejawem pogardy dla zdrowego rozsądku, zasad nauki i elementarnej wiedzy medycznej.
Miranda Pilaszewicz, Warsaw high schooler activist, flashing the V sign at the Monument to the Warsaw Uprising. Warsaw Rebellion in the relay of generations. Fine Art Photography by Zbigniew HalatMiranda Pilaszewicz, Warsaw high schooler activist, flashing the V sign at the Monument to the Warsaw Uprising. Warsaw Rebellion in the relay of generations. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Żądamy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Miranda Girl and Brave Hero: "When a man loves a woman, he has to become worthy of her. The higher her virtue, the more noble her character, the more devoted she is to truth, justice, goodness, the more a man has to aspire to be worthy of her." Abp Fulton J. Sheen. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and Brave Hero: "When a man loves a woman, he has to become worthy of her. The higher her virtue, the more noble her character, the more devoted she is to truth, justice, goodness, the more a man has to aspire to be worthy of her." Abp Fulton J. Sheen. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Żądamy:
Żądamy 1. Dostępu do publicznych środków masowego przekazu dla przedstawicieli niezależnych środowisk lekarzy i naukowców, którzy od kilkunastu miesięcy są pozbawieni możliwości udziału w uczciwej debacie.
Miranda Girl and Brave Heroes:"To a great extent the level of any civilization is the level of its womanhood. .The history of civilization could actually be written in terms of the level of its women." Abp Fulton J. Sheen: on youtube: Women Who Do Not Fail. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and Brave Heroes:"To a great extent the level of any civilization is the level of its womanhood. .The history of civilization could actually be written in terms of the level of its women." Abp Fulton J. Sheen: on youtube: Women Who Do Not Fail. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
c.d. 1. Działania i rola mediów publicznych, czyli powołanych „przez nas - suwerenów państwa polskiego, dla nas – wolnych obywateli” oraz mediów komercyjnych, przypominają czasy panowania systemów totalitarnych, angażujących nieograniczone siły i środki w kreowanie treści propagandowych, odmawiających prawa do wyrażania poglądów sprzecznych z przyjętymi przez aparat władzy.
Miranda Pilaszewicz, Warsaw activist, flashing the V sign at the Monument to the Warsaw Uprising, in the background the Field Cathedral of the Polish Army dedicated to the Most Holy Virgin Mary, Queen of Poland in Warsaw. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Pilaszewicz, Warsaw activist, flashing the V sign at the Monument to the Warsaw Uprising, in the background the Field Cathedral of the Polish Army dedicated to the Most Holy Virgin Mary, Queen of Poland in Warsaw. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Żądamy 2. Natychmiastowego zaprzestania stosowania „szczepionek” przeciwko Covid-19, które są w rzeczywistości konstruktem, wprowadzanym na masową skalę, bez koniecznych badań klinicznych, z pominięciem procedur wypracowanych w rozwoju medycyny ostatnich 150 lat.
Miranda Girl, you are not abandoned by God, Brave Heroes and Bold Defenders, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl, you are not abandoned by God, Brave Heros and Bold Defenders, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
c.d. 2.  Poddawanie całej populacji temu eksperymentowi medycznemu, jest zagrożeniem o nieprzewidywalnych konsekwencjach dla zdrowia i życia obywateli oraz jest sprzeczne z art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Miranda Girl, at the Monument to the Warsaw Uprising (a Priest, and Brave Heros), in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944, the Supreme Court of Poland, the ultimate defender of Freedom and Justice, in the background. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl, at the Monument to the Warsaw Uprising (a Priest, and Brave Heroes), in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944, the Supreme Court of Poland, the ultimate defender of Freedom and Justice, in the background. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
c.d. 2. Pomysły, aby traktować całą populację obywateli jak króliki doświadczalne, bez wcześniejszych badań na zwierzętach, jest przejawem całkowitego upadku intelektualnego i moralnego polskiej klasy politycznej i części środowisk medycznych, biorących udział w działaniach, które należny określić jako przestępcze i, jako takie, powinny być ścigane z urzędu.
Miranda Girl, at the Monument to the Warsaw Uprising (a Priest), in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944, how the priests and the judges carry out their vocation to defend the young ones? Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl, at the Monument to the Warsaw Uprising (a Priest), in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944, how the priests and the judges carry out their vocation to defend the young ones? Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Żądamy 3. Natychmiastowego zaprzestania działań, zmuszających poszczególne grupy społeczne i zawodowe, pracowników służby zdrowia, wojska i innych służb mundurowych, nauczycieli i przedsiębiorców, pacjentów domów opieki, do „zaszczepienia”, pod groźbą szykan, uniemożliwienia prowadzenia działalności zarobkowej, badań naukowych, niszczenia karier, blokowania awansów, itp. 
Miranda Girl and her body language: INATTENTION, temptation, consideration, hesitation, frustration, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and her body language: INATTENTION, temptation, consideration, hesitation, frustration, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Zbigniew Halat, PhG, participated in a challenge 'Mostly Black' by the Digital Camera Magazine and their website, Digitalcameraworld.com  (which generated 58.5 million votes), and his photograph below has been selected to be digitally featured.
Miranda Girl and her body language: inattention, TEMPTATION, consideration, hesitation, frustration, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and her body language: inattention, TEMPTATION, consideration, hesitation, frustration, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Żądamy 4. Odrzucenia wszelkich prób dyskryminowania obywateli, nie poddających się eksperymentowi medycznemu określanemu jako „szczepienie przeciwko Covid-19”. Zaprzestania działań prowadzących do społecznej stygmatyzacji, uniemożliwienia korzystania z elementarnych praw obywatelskich, takich jak dostęp do oświaty, nauki, dóbr kultury, wolności gospodarczej i artystycznej oraz swobodnego podróżowania.
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, CONSIDERATION, hesitation, frustration, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, CONSIDERATION, hesitation, frustration, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Żądamy 5. Przywrócenia normalnego funkcjonowania służby zdrowia, diagnozowania i leczenia odciętych od dostępu do opieki zdrowotnej w ostatnich 18 miesiącach pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym onkologicznymi. a także powszechnego stosowania profilaktyki medycznej.
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, HESITATION, frustration, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, HESITATION, frustration, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Żądamy 6. Zniesienia wszelkich restrykcji i ograniczeń gospodarczych, zebrań publicznych, imprez rodzinnych, artystycznych i rozrywkowych. Przywrócenia nieskrępowanej działalności edukacyjnej i naukowej.
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, FRUSTRATION, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, FRUSTRATION, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Żądamy 7. Domagamy się całkowitej transparentności struktur państwowych w odniesieniu do trybu podejmowania decyzji dotyczących „walki z Covid-19”. Żądamy, aby posiedzenia wszelkich „doradców” i „ekspertów” oraz organów władzy państwowej były transmitowane w czasie rzeczywistym przez środki masowego przekazu i sieć internetową.
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, frustration, COGITATION, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, frustration, COGITATION, consultation, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
c.d, 7. Mamy prawo wiedzieć, kto, w jaki sposób i na jakiej podstawie podejmuje decyzje godzące w nasze prawa obywatelskie, brutalnie rabujące nam życie, zdrowie, majątek i wolność.
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, frustration, cogitation, CONSULTATION, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, frustration, cogitation, CONSULTATION, liberation, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Nie mamy złudzeń, że polska klasa polityczna oraz duża część mediów i skorumpowanych przedstawicieli świata medycznego, zignoruje nasze żądania, tak, jak to czyniła dotychczas.
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, frustration, cogitation, consultation, LIBERATION, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, frustration, cogitation, consultation, LIBERATION, self-affirmation, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Dlatego organizujemy się w Ruch Obywatelskiego Nieposłuszeństwa, by przeciwstawić się strukturom zła, które opanowało państwo, naszą Rzeczpospolitą. Mamy do tego prawo, stoi za nami obowiązująca Konstytucja i jej demokratyczne tradycje. Mamy więc moralny obowiązek przeciwstawienia się tym, którzy, łamią prawo i niszczą naturalne zasady życia zbiorowego.
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, frustration, cogitation, consultation, liberation, SELF-AFFIRMATION, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, frustration, cogitation, consultation, liberation, SELF-AFFIRMATION, expectation. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
To my, obywatele, jesteśmy suwerenami państwa, zawłaszczonego przez ludzi podłych i bezrozumnych, których wprawdzie wybraliśmy w demokratycznych wyborach, którym jednak winniśmy wypowiedzieć posłuszeństwo z powodu nadużycia władzy, łamania Konstytucji i godzenia w nasze elementarne prawa i interesy.
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, frustration, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, EXPECTATION. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Girl and her body language: inattention, temptation, consideration, hesitation, frustration, cogitation, consultation, liberation, self-affirmation, EXPECTATION. At the Monument to the Warsaw Uprising, in the year 2021, 77 years following the Warsaw Uprising 1944. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Wzywamy wszystkich obywateli Rzeczypospolitej do przeciwstawienia się zwłaszcza „szczepieniom” naszych dzieci w wieku szklonym, które zostały już w blisko 25% poddane eksperymentowi medycznemu, poprzez wszczepienie konstruktu genetycznego, którego działanie jest niezbadane i nieprzewidywalne. Decyzje te są podejmowane wbrew powszechnie obowiązującej wiedzy. Dzieci mają naturalną odporność immunologiczną, która może być niszczona przez podanie im niewystarczająco przetestowanego preparatu, którego skutki dla prokreacji również nie są znane. 
Miranda Pilaszewicz at the The Kotwica (Polish for Anchor), letters PW symbolise the phrase Polska Walcząca ("Fighting Poland") one of the symbols of the Warsaw Uprising 1944 on top of Warsaw Uprising Hill. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Pilaszewicz at the The Kotwica (Polish for Anchor), letters PW symbolise the phrase Polska Walcząca ("Fighting Poland") one of the symbols of the Warsaw Uprising 1944 on top of Warsaw Uprising Hill. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Uczyniono to podstępnie, poprzez niedopuszczalną, zmasowaną propagandę i niegodne praktyki szantażu i straszenia ograniczeniem wakacyjnego wypoczynku, wyjazdów zagranicznych, a także normalnego uczestnictwa w życiu społecznym. Piszmy listy do szkół i ośrodków oświaty, składajmy tam wizyty, propagujmy wiedzę, zdrowy rozsądek i prawdę o niedopuszczalnych działaniach władz, przekonujmy używając prawdy i rozumu, by szkoły, które dla nas są instytucjami życia narodowego, nie stawały się miejscem niedopuszczalnych, szkodliwych, wręcz zbrodniczych praktyk.
Miranda Pilaszewicz at the The Kotwica (Polish for Anchor), letters PW symbolise the phrase Polska Walcząca ("Fighting Poland"), a WW2 emblem of the Polish Underground State and Armia Krajowa (Home Army, or AK), on top of Warsaw Uprising Hill. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Pilaszewicz at the The Kotwica (Polish for Anchor), letters PW symbolise the phrase Polska Walcząca ("Fighting Poland"), a WW2 emblem of the Polish Underground State and Armia Krajowa (Home Army, or AK), on top of Warsaw Uprising Hill. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Wzywamy wszystkich do zdecydowanego przeciwstawienia się wykorzystywaniu ambon Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych do propagowania „szczepień” i zachowań antyspołecznych. Upominajmy biskupów i kapłanów, by odstąpili od praktyk nie licujących z ich misją.
Miranda Pilaszewicz at the The Kotwica (Polish for Anchor), letters PW symbolise the phrase Polska Walcząca ("Fighting Poland"), one of the symbols of Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), an anti-communist organisation defending human rights in Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Pilaszewicz at the The Kotwica (Polish for Anchor), letters PW symbolise the phrase Polska Walcząca ("Fighting Poland"), one of the symbols of Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), an anti-communist organisation defending human rights in Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Zbigniew Halat, PhG, participated in a challenge 'Your Best Shot ' (which generated 124 million votes), and his photograph below has been selected (out of 105 thousand photos from 41 countries) for digital exhibition at Laurent Gallery, Melbourne, Australia, December 17- 19, 2021.
Sanctuary of Our Lady of Licheń - Sorrowful Queen of Poland. The Blessed Virgin Mary, Queen of Poland, raises a girl from the field of glory of the 1944 Warsaw Uprising. This child died in the fight against criminal bestiality.Warsaw accuses. Fine Art Photography by Zbigniew Halatx
Sanctuary of Our Lady of Licheń - Sorrowful Queen of Poland. The Blessed Virgin Mary, Queen of Poland, raises a girl from the field of glory of the 1944 Warsaw Uprising. This child died in the fight against criminal bestiality.Warsaw accuses. Fine Art Photography by Zbigniew Halatx
xxx
Mamy jedną Polskę, jedno doczesne życie. Rozumiemy swój obowiązek wobec naszych dzieci, wnuków i następnych pokoleń, by pozostawić po sobie świat lepszy, pełen szacunku dla każdego istnienia. Mamy naturalne i niezbywalne prawo do życia i własności. Mamy prawo do obrony naszej wolności i nie pozwolimy, by ją nam odebrano.
Miranda Pilaszewicz at the The Kotwica (Polish for Anchor), letters PW symbolise the phrase Polska Walcząca ("Fighting Poland"), adopted by anti-communist political organisations, the rightist Confederation of Independent Poland (KPN), and Solidarność Walcząca (Fighting Solidarity). Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Pilaszewicz at the The Kotwica (Polish for Anchor), letters PW symbolise the phrase Polska Walcząca ("Fighting Poland"), adopted by anti-communist political organisations, the rightist Confederation of Independent Poland (KPN), and Solidarność Walcząca (Fighting Solidarity). Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Zbigniew Halat, PhG, participated in a challenge 'Art of Photography' (which generated 106 million votes), and his photograph below has been selected (out of 98 thousand photos from 41 countries) for digital exhibition in the ‘Atelier Now’, Dublin, Ireland, October 14 - 16, 2021.
Miranda "Mira" Pilaszewicz, Warsaw activist, flashing the V sign under the Monument to the Warsaw Uprising. Warsaw Rebellion in the relay of generations. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda "Mira" Pilaszewicz, Warsaw activist, flashing the V sign under the Monument to the Warsaw Uprising. Warsaw Rebellion in the relay of generations. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
Mamy prawo do obrony naszej wolności i nie pozwolimy, by ją nam odebrano.
Warszawa, 1 sierpnia 2021 roku
Zbigniew Hałat (w sztafecie pokoleń))
Miranda Piłaszewicz (w sztafecie pokoleń)
Romuald Starosielec (w sztafecie pokoleń)
Miranda Pilaszewicz at the The Kotwica (Polish for Anchor), letters PW symbolise the phrase Polska Walcząca ("Fighting Poland"), adopted by anti-totalitarian organisations, opposed to the New World Order totalitarianism on top of Warsaw Uprising 1944 Hill. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Miranda Pilaszewicz at the The Kotwica (Polish for Anchor), letters PW symbolise the phrase Polska Walcząca ("Fighting Poland"), adopted by anti-totalitarian organisations, opposed to the New World Order totalitarianism on top of Warsaw Uprising 1944 Hill. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
xxx
#wSztafeciePokoleń
Deklaracja Ruchu Obywatelskiego Nieposłuszeństwa http://ron.org.pl zgłoszenia imienne: biuro@ron.org.pl Retweett i/lub Like + (w sztafecie pokoleń) oznacza pozyskanie poparcia dla Deklaracji RON kogoś z innego pokolenia. Ratujmy nasze dzieci i młodzież.