Outstanding pieces of architecture and interior design Wybitne dzieła architektury i wystroju wnętrz

Page/Strona 1 Go to page/Idź do str. 2, 3, 4, 5, 6, 7

Wroclaw architect Karie's favourite colours Ulubione kolory wrocławskiej architektki Karie. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Wroclaw architect Karie's favourite colours Ulubione kolory wrocławskiej architektki Karie. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Architect Karie at the Saint John of Nepomuk church, Szczytnicki Park, Wroclaw, Silesia, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Architect Karie at the Saint John of Nepomuk church, Szczytnicki Park, Wroclaw, Silesia, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Ulubione kolory wrocławskiej architektki Karie. Wroclaw architect Karie's favourite colours. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Ulubione kolory wrocławskiej architektki Karie. Wroclaw architect Karie's favourite colours. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

The photograph below, along with three other ones by Zbigniew Halat, PhG i.e. Photography Guru (a Guru, in the ancient Indian language of Sanskrit, means one who is a teacher, guide, or master of certain knowledge), acting under the artistic nickname HalatFineArt, ranked #970 in a challenge 'Amazing Architecture "100 YEARS of Bauhaus"' (which generated 45.5 million votes), and out of 131 thousand photos from 91 countries has been selected for digital exhibition at Art Market, Budapest, Hungary, on October 2 - 6, 2019. Poniższe zdjęcie wraz z trzema innymi autorstwa Zbigniewa Hałata, PhG, czyli Guru Fotografii (guru w starożytnym języku Indii sanskrycie oznacza nauczyciela, przewodnika lub mistrza pewnej wiedzy) działającego pod pseudonimem artystycznym HalatFineArt, zajęło 970 miejsce w konkursie fotograficznym 'Niesamowita architektura "100 LAT Bauhaus"' (który wygenerował 45,5 miliona głosów) i spośród 131 tysięcy zdjęć z 91 krajów zostało wybrane na cyfrową wystawę w Art Market, Budapeszt, Węgry, w dniach  2 - 6 października 2019 r.
People's Hall aka Centennial Hall by Max Berg, 1913, a modernist frontrunner of the Bauhaus, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
People's Hall aka Centennial Hall by Max Berg, 1913, a modernist frontrunner of the Bauhaus, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Go to page/Idź do str. 2, 3, 4, 5, 6, 7