Outstanding pieces of architecture and interior design Wybitne dzieła architektury i wystroju wnętrz 
Page/Strona 4 Go to page/Idź do str. 1
, 2, 3,   5, 6, 7

Wroclaw: So much beauty in one city.

Tyle piękna w jednym mieście: Wrocław. Dachy centrum Wrocławia, największe kryją ratusz i kościół  p.w. Najświętszego Imienia Jezus (dawniej jezuicki) Uniwersytetu Wrocławskiego. So much beauty in one city: Wroclaw. The roofs of Wroclaw city centre, the largest cover the Town Hall and the Most Holy Name of Jesus Church (formerly Jesuit) of the University in Wroclaw. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Tyle piękna w jednym mieście: Wrocław. Dachy centrum Wrocławia, największe kryją ratusz i kościół  p.w. Najświętszego Imienia Jezus (dawniej jezuicki) Uniwersytetu Wrocławskiego. So much beauty in one city: Wroclaw. The roofs of Wroclaw city centre, the largest cover the Town Hall and the Most Holy Name of Jesus Church (formerly Jesuit) of the University in Wroclaw. Fine Art Photography by Zbigniew Halat 

So much beauty in one city: Wroclaw. The Old Town Hall of Wrocław at the centre of the city's Market Square. Tyle piękna w jednym mieście: Stary Ratusz Wrocławski w centrum Rynku. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
 So much beauty in one city: Wroclaw. The Old Town Hall of Wrocław at the centre of the city's Market Square. Tyle piękna w jednym mieście: Stary Ratusz Wrocławski w centrum Rynku. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

So much beauty in one professional woman: Wroclaw architect Karie. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
So much beauty in one professional woman: Wroclaw architect Karie. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Go to page/Idź do str. 1, 2, 3,   5, 6, 7