Outstanding pieces of architecture and interior design Wybitne dzieła architektury i wystroju wnętrz
Page/Strona 5, Go to page/Idź do str. 1
, 2, 3, 4,   6, 7

An intact pearl of baroque architecture
and interior design. Roman Catholic Church of the Holy Trinity, The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God in Wroclaw, Poland. Nietknięta perła barokowej architektury i wystroju wnętrz. Rzymskokatolicki kościół p.w. Świętej Trójcy, Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrzy) we Wrocławiu.

Doskonała harmonia architektury i wystroju wnętrza barokowego kościoła p.w. Świętej Trójcy, Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrzy) we Wrocławiu. Perfect harmony between the architecture and interior design of the Baroque Church of the Holy Trinity, The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God in Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Doskonała harmonia architektury i wystroju wnętrza barokowego kościoła p.w. Świętej Trójcy, Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrzy) we Wrocławiu. Perfect harmony between the architecture and interior design of the Baroque Church of the Holy Trinity, The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God in Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Rzymskokatolicki kościół p.w. Świętej Trójcy, Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrzy) we Wrocławiu. Unikatowe sklepienie kolebkowe nawy. Roman Catholic Church of the Holy Trinity, The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God in Wroclaw, Poland. A unique barrel vault of the nave. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Rzymskokatolicki kościół p.w. Świętej Trójcy, Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrzy) we Wrocławiu. Unikatowe sklepienie kolebkowe nawy. Roman Catholic Church of the Holy Trinity, The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God in Wroclaw, Poland. A unique barrel vault of the nave. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrzy) we Wrocławiu. Rzymskokatolicki kościół p.w. Świętej Trójcy, w ołtarzu głównym na portrecie św. Jan Boży O.H., który urodził się jako João Duarte Cidade w Portugalii w 1495, założył swój piewszy szpital w Granadzie w Hiszpanii w 1535, a Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrów) w 1572. The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God in Wroclaw, Poland. Roman Catholic Church of the Holy Trinity, main altar portrait of St. John of God O.H., who was born João Duarte Cidade in Portugal 1495, founded his first hospital in Granada, Spain 1535, and The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John 1572. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrzy) we Wrocławiu. Rzymskokatolicki kościół p.w. Świętej Trójcy, w ołtarzu głównym na portrecie św. Jan Boży O.H., który urodził się jako João Duarte Cidade w Portugalii w 1495, założył swój piewszy szpital w Granadzie w Hiszpanii w 1535, a Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego (Bonifratrów) w 1572. The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John of God in Wroclaw, Poland. Roman Catholic Church of the Holy Trinity, main altar portrait of St. John of God O.H., who was born João Duarte Cidade in Portugal 1495, founded his first hospital in Granada, Spain 1535, and The Hospitaller Order of the Brothers of Saint John 1572. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Mała Korona Dwunastu Gwiazd Najświętszej Maryi Panny. Emblemat Unii Europejskiej (a nie flagi, jako że UE nie jest państwem) został wprowadzony w 1955 roku przez trzech katolickich chrześcijan, ojców założycieli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej: zachodnioniemiecki kanclerz Konrad Adenauer, włoski polityk Alcide De Gasperi i francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman. The Little Crown of the Twelve Stars of the Most Holy Virgin Mary. The emblem of European Union (not a flag as EU is no state) was intruduced 1955 by the three Catholic Christians who were Founding Fathers of European Economic Community: West German Chancellor Konrad Adenauer, Italian statesman Alcide De Gasperi and French Foreign Minister Robert Schuman. Roman Catholic Church of the Holy Trinity, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Mała Korona Dwunastu Gwiazd Najświętszej Maryi Panny. Emblemat Unii Europejskiej (a nie flagi, jako że UE nie jest państwem) został wprowadzony w 1955 roku przez trzech katolickich chrześcijan, ojców założycieli Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej: zachodnioniemiecki kanclerz Konrad Adenauer, włoski polityk Alcide De Gasperi i francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman.Rzymskokatolicki kościół p.w. Świętej Trójcy we Wrocławiu. The Little Crown of the Twelve Stars of the Most Holy Virgin Mary. The emblem of European Union (not a flag as EU is no state) was intruduced 1955 by the three Catholic Christians who were Founding Fathers of European Economic Community: West German Chancellor Konrad Adenauer, Italian statesman Alcide De Gasperi and French Foreign Minister Robert Schuman. Roman Catholic Church of the Holy Trinity, Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Kościół Świętej Trójcy Zakonu Bonifratrów we Wrocławiu. Na obrazie w ołtarzu głównym (malarz Johann  Georg Schmidt) Najświętsza Maria Panna poleca opiece Trójcy Świętej klasztor konsekrowany w 1727 w pierwotnej jeszcze formie architektonicznej. The church of the Holy Trinity, Wroclaw, Poland. In the painting in the main altar (painter Johann Georg Schmidt), the Most Holy Virgin Mary recommends to the protection of the Holy Trinity the monastery consecrated in 1727 still in an original architectural form. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Kościół Świętej Trójcy Zakonu Bonifratrów we Wrocławiu. Na obrazie w ołtarzu głównym (malarz Johann  Georg Schmidt) Najświętsza Maria Panna poleca opiece Trójcy Świętej klasztor konsekrowany w 1727 w pierwotnej jeszcze formie architektonicznej. The church of the Holy Trinity, Wroclaw, Poland. In the painting in the main altar (painter Johann Georg Schmidt), the Most Holy Virgin Mary recommends to the protection of the Holy Trinity the monastery consecrated in 1727 still in an original architectural form. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Nietknięte żeńskie wcielenie symboliki perły - wrocławska architektka Karie. Intact female embodiment of the pearl symbolism: Wroclaw architect Karie. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Nietknięte żeńskie wcielenie symboliki perły - wrocławska architektka Karie. Intact female embodiment of the pearl symbolism: Wroclaw architect Karie. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Go to page/Idź do str. 1, 2, 3, 4,   6, 7

Visit also/Odwiedź także: Ebola Virus Disease Home Page