Home
The joy of love
the misery of hatred Radość miłości, cierpienie nienawiści

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

Góra Ślęża
Sleza Mountain

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza
Marsz dziewic
na Górę Ślężę

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Go to Page / Idź do str. 2


fine-art-photo-halat.com

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT
The joy of love * Radość miłości
Page / Str.: 1.  Go to Page / Idź do str.  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,   18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

The joy of love * Radość miłości. The misery of hatred ][ Cierpienie nienawiści. Miss Evelina, age 20, of Brzezinka, Poland, lives in the vicinity of the German death camp Auschwitz-Birkenau. Panna Ewelina, lat 20, z Brzezinki, mieszka w pobliżu niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Fine Art Photography by Zbigniew HalatThe joy of love * Radość miłości. The misery of hatred ][ Cierpienie nienawiści. Miss Evelina, age 20, of Brzezinka, Poland, lives in the vicinity of the German death camp Auschwitz-Birkenau. Panna Ewelina, lat 20, z Brzezinki, mieszka w pobliżu niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.
Posynodalna Adhortacja Apostolska 'Amoris Laetitia' Ojca Świętego Franciszka, 127. : "Miłość przyjaźni nazywa się „miłością” (caritas), kiedy rozumiemy i doceniamy „cenną wartość”, jaką posiada druga osoba. Piękno – „cenna wartość” drugiego, która nie jest zbieżna z jego atrakcyjnością fizyczną czy psychologiczną – pozwala nam zasmakować sakralności jego osoby, bez narzucającej się potrzeby jej posiadania. W społeczeństwie konsumpcyjnym zubożeniu ulega zmysł estetyczny i tak przygasa radość. Wszystko jest po to, by nabyć, posiąść lub zużyć; także ludzie. Natomiast czuła troska jest przejawem tej miłości, która wyzwala się z tego egoistycznego pragnienia posiadania. Prowadzi nas do drżenia przed osobą z ogromnym szacunkiem, z pewnym lękiem, by nie wyrządzić jej szkody lub odebrać właściwej jej wolności. Miłość dla drugiego pociąga za sobą takie zasmakowanie, by podziwiać i cenić to, co jest piękne i święte w jego osobowym istnieniu, które istnieje niezależnie od moich potrzeb. To pozwala mi dążyć do jego dobra, nawet jeśli wiem, że nie może być moim lub gdy stał się fizycznie nieprzyjemny, agresywny lub irytujący. Dlatego „od miłości, ze względu na którą komuś miła jest inna osoba zależy fakt, że dam jej coś bezinteresownie”".

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT
The joy of love, the misery of hatred * Radość miłości, cierpienie nienawiści

"La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede."
"Malarstwo jest poezją, którą się widzi a nie słyszy, poezja jest malarstwem, które się słyszy a nie widzi"
"Painting is poetry which is seen and not heard, and poetry is a painting which is heard but not seen"
Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura (XVI secolo) Parte prima, 16. Differenza che ha la pittura con la poesia
***
'Radość miłości' papieża Franciszka, aby była dobrze zrozumiana, należy odpowiednio zilustrować i skontrastować z ciepieniem nienawiści.
Panna Ewelina, lat 20, z Brzezinki, mieszka blisko niemieckiego obozu zagłady Auschwitz - Birkenau.

'The joy of love' by pope Francis to be well understood should be properly illustrated, and contrasted with the misery of hatred.
Miss Evelina, age 20, of Brzezinka, Poland, lives in the vicinity of the German death camp Auschwitz - Birkenau.
 Zbigniew Halat

Translate this page!
Share with others :-)

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.