Home
The joy of love
the misery of hatred Radość miłości, cierpienie nienawiści

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Dobieranie do pary dwóch połówek jabłka. Pairing two halves of an apple

Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

Góra Ślęża
Sleza Mountain

March of Virgins up to the Mount Sleza;
Pochod paniců a panen na Horu Slezu;
Marsch der Jungfrauen zum den Berg Sleza
Marsz dziewic
na Górę Ślężę

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Go to Page / Idź do str. 7
Go to Page / Idź do str. 9fine-art-photo-halat.com

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT
The misery of hatred ][ Das Elend des Hasses
Page / Str.: 8.  Go to Page / Idź do str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,   9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,   18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Ostatnia droga cielesnej powłoki duszy ofiar niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau: wejście do komory gazowej, wyjście przez komin  krematorium. The last way of the corporeal shell of the soul of the victims of the German death camp Auschwitz-Birkenau: entrance to the gas chamber, exit through the crematorium chimney. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Ostatnia droga cielesnej powłoki duszy ofiar niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau: wejście do komory gazowej, wyjście przez komin  krematorium. The last way of the corporeal shell of the soul of the victims of the German death camp Auschwitz-Birkenau: entrance to the gas chamber, exit through the crematorium chimney.
Infomacja Muzeum Auschwitz-Birkenau z 10. kwietnia 2016
Auschwitz był największym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjym i zagłady.
W latach 1940-1945 naziści deportowali do niego co najmniej 1 300 000 ludzi.
1 100 000 Żydów
   140 000 – 150 000 Polaków
     23 000 Romów (Cyganów),
     15 000 sowieckich jeńców wojennych,
     25 000 więźniów innych narodowości.
1 100 000 z nich poniosło śmierć w Auschwitz, około 90 % ofiar stanowili Żydzi, w większości zamordowani przez esesmanów w komorach gazowych.
The Auschwitz-Birkenau Museum information as of April, 10, 2016
Auschwitz was the largest Nazi German concentration camp and death camp.
In the years 1940-1945, the Nazis deported at least 1,300,000 people to Auschwitz:
1,100,000 Jews
   140,000 – 150,000 Poles
     23,000 Roma (Gypsies),
     15,000 Soviet prisoners of war,
     25 000 prisoners from other ethnic groups.
1,100,000 of these people died in Auschwitz. Approximatelly 90 % of the victims were Jews. The SS murdered the majority of them in the gas chambers.
Ogromna większość katów nie poniosła  żadnej kary na tym świecie. To rozzuchwaliło ich następców.
The vast majority of the executioners didn't suffer any penalty in this world. Their successors became emboldened.

Tutaj znajdował się barak obozowego gestapo, w którym przesłuchiwano między innymi więźniów podejrzewanych o udział w obozowej konspiracji lub przygotowywanie ucieczek. Przesłuchania, w trakcie których byli bestialsko torturowani i bici, trwały często wiele godzin. Wielu z nich zginęło. 16 kwietnia 1947 roku, z wyroku Najwyższego Trybunału Narodowego w Polsce, powieszony został tutaj założyciel i pierwszy komendant obozu Obersturmbannfuehrer Rudolf Hoess. This is where the camp Gestapo was located. Prisoners suspected of involvement in the camp's underground resistance movement or of preparing to escape were interrogated here. Many prisoners died as a result of being beaten or tortured. The first commandant of Auschwitz, SS-Obersturmbannfuehrer Rudolf Hoess, who was tried and sentenced to death after the war by the Polish Supreme National Tribunal, was hanged here on 16 April 1947. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Tutaj znajdował się barak obozowego gestapo, w którym przesłuchiwano między innymi więźniów podejrzewanych o udział w obozowej konspiracji lub przygotowywanie ucieczek. Przesłuchania, w trakcie których byli bestialsko torturowani i bici, trwały często wiele godzin. Wielu z nich zginęło. 16 kwietnia 1947 roku, z wyroku Najwyższego Trybunału Narodowego w Polsce, powieszony został tutaj założyciel i pierwszy komendant obozu Obersturmbannfuehrer Rudolf Hoess. This is where the camp Gestapo was located. Prisoners suspected of involvement in the camp's underground resistance movement or of preparing to escape were interrogated here. Many prisoners died as a result of being beaten or tortured. The first commandant of Auschwitz, SS-Obersturmbannfuehrer Rudolf Hoess, who was tried and sentenced to death after the war by the Polish Supreme National Tribunal, was hanged here on 16 April 1947.


FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT
The joy of love, Amoris Laetitia, 
Radość miłości
 The misery of hatred,  Das Elend des Hasses, Cierpienie nienawiści

"La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede."
"Malarstwo jest poezją, którą się widzi a nie słyszy, poezja jest malarstwem, które się słyszy a nie widzi"
"Painting is poetry which is seen and not heard, and poetry is a painting which is heard but not seen"
Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura (XVI secolo) Parte prima, 16. Differenza che ha la pittura con la poesia
***
'Radość miłości' papieża Franciszka, aby była dobrze zrozumiana, należy odpowiednio zilustrować i skontrastować z ciepieniem nienawiści.
Panna Ewelina, lat 20, z Brzezinki, mieszka blisko niemieckiego obozu zagłady Auschwitz - Birkenau.

'The joy of love' by pope Francis to be well understood should be properly illustrated, and contrasted with the misery of hatred.
Miss Evelina, age 20, of Brzezinka, Poland, lives in the vicinity of the German death camp Auschwitz - Birkenau.
 Zbigniew Halat

Translate this page!
Share with others :-)

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.